L’Escola Pia de Granollers és el primer centre educatiu a Espanya a disposar d’un informe de mesura del nivell d’accessibilitat universal. A través d’aquest estudi, s’han proposat l’aplicació d’estratègies per fer l’escola més inclusiva per als seus alumnes i docents. L’estudi s’ha fet mitjançant Clear Code Architecture®, una metodologia objectiva que permet mesurar el nivell d’accessibilitat d’un espai construït.

L’Escola Pia de Granollers està reformant i ampliant els seus espais per fases. És per això que identificant les àrees de millora i els punts febles, tindran el coneixement necessari i la capacitat per fer l’escola més accessible. L’objectiu és poder tractar tots els usuaris en igualtat de condicions, independentment de les seves circumstàncies i facilitar així la inclusió laboral i social de qualsevol persona.

L’estudi contempla totes les malalties reconegudes per l’OMS i les classifica en 13 grups segons les diversitats i les limitacions:

Grup 1 – Persones que no hi veuen.
Grup 2 – Persones que hi veuen poc.
Grup 3 – Persones que confonen colors.
Grup 4 – Persones que no hi senten bé.
Grup 5 – Persones que utilitzen el llenguatge de signes.
Grup 6 – Persones que no comprenen el llenguatge.
Grup 7 – Persones que no caminen.
Grup 8 – Persones que caminen amb molta dificultat.
Grup 9 – Persones que caminen amb dificultat.
Grup 10 – Persones que manipulen amb dificultat.
Grup 11 – Persones amb dèficit cognitiu.
Grup 12 – Persones de talla baixa.
Grup 13 – Persones amb hipersensibilitat.

Així, l’Escola Pia de Granollers ha auditat la planta baixa (recepció, secretaria, ascensors, passadissos….), el soterrani – on hi ha la copisteria, les aules de música, el magatzem…- i les plantes en alçada on es troben les aules i el menjador, entre altres espais. Amb tot, s’han analitzat més de 140 espais diferents que han estat puntuats per a cadascun dels 13 grups de persones esmentats anteriorment.

En resultats globals, les instal·lacions de l’Escola Pia de Granollers han sortit valorades per sobre de la mitjana amb un 63% -l’estàndard general és del 50%-. Tanmateix, hi ha un gran marge de millora que a través de les reformes i seguint les recomanacions de l’estudi, situaran, en finalitzar les obres, l’accessibilitat del centre en un 91%: una valoració realment elevada.