El Consell de Representants de l’alumnat d’Escola Pia s’ha reunit per valorar, discutir i participar de la proposta del nou Document de Cultura Avaluativa. L’objectiu és construir una «nova cultura avaluativa», coherent amb les competències del segle XXI i que impliqui tots els agents de la Comunitat Educativa.

De l’assemblea que es va celebrar el 2019 a Vilanova i La Geltrú, va aprovar entre altres, la política següent:
Assegurar que el sistema d’avaluació formi part del procés d’aprenentatge i serveixi tant a mestres com a alumnes a ser conscients dels aprenentatges, l’evolució i el creixement, per tal ajudar-los a ser cada vegada més autònoms.

Quan sentim la paraula “avaluar”, ens vénen al cap paraules que associem amb qualificació, examen, correcció, control, poder o fins i tot disciplina… però poques vegades entenem l’avaluació com quelcom positiu, com una necessitat essencial vinculada amb la millora del procés d’aprenentatge, amb la reflexió i millora de la tasca docent, amb la millora continua de l’escola, la implicació de les famílies, etc.

I precisament quan parlem de Cultura Avaluativa el que pretenem és afavorir aquest canvi conceptual, una cultura que atorgui, a l’avaluació un significat que estigui en consonància amb el model d’escola i societat que volem.