La disciplina de la innovació
Ferran Ruiz Tarragó

 

  • Innovació hauria d’entendre’s com l’esforç sistemàtic de la institució educativa de preparar-se amb renovada ambició per a la missió que té encomanada.

Dijous, 19/01/2018| EL PERIODICO
Les institucions estan dissenyades per a la continuïtat i el seu funcionament no admet parèntesis ni buits per redefinició de la seva missió o dels seus mètodes. En les institucions tradicionals, la idea de canvi ve a ser una contradicció en els seus termes. Els centres educatius ocupen un lloc destacat entre les institucions de la societat, ja que de manera permanent i estable proporcionen un servei públic de gran demanda i de caràcter crucial, atès que tenen la missió de garantir els aprenentatges, promoure els valors humans i proporcionar un entorn segur en el qual els alumnes i els seus pares puguin confiar plenament. En aquest sentit són ens morals i nuclis d’optimisme essencials per a l’estabilitat i el progrés de la comunitat.

Aquests dies es parla molt d’innovació educativa i de la necessitat de portar a terme importants canvis des de baix, és a dir, per iniciativa de professors i directius escolars compromesos a millorar l’educació aquí i ara, sense esperar, ni tampoc confiar, en una enèsima iniciativa governamental. Molts centres educatius han fet seu aquest plantejament i s’han posat mans a l’obra per a reenfocar l’organització escolar, les activitats docents, els aprenentatges i la seva avaluació. Convençuts que enllacen amb el millor de la tradició pedagògica, aquests col·legis, instituts i escoles tenen l’esperança de transmetre al seu entorn immediat i a la societat que estan portant a terme un procés d’innovació educativa profund i urgent, beneficiós per als alumnes i per a l’adaptació del sistema educatiu a les noves realitats i als reptes d’una societat en canvi.

Veure l’article complet