Que l’objectiu d’anar a l’escola no sigui aprovar o suspendre

//Que l’objectiu d’anar a l’escola no sigui aprovar o suspendre