Que l’objectiu d’anar a l’escola no sigui aprovar o suspendre

Pàgina inicial/summem_info/Que l’objectiu d’anar a l’escola no sigui aprovar o suspendre