Els dies 6 i 7 de juliol, en el marc de la xarxa Khelidôn, s’han celebrat les V Jornades CAAC d’Aprenentatge Cooperatiu.

Durant les jornades, s’han presentat diverses experiències de cooperació que s’han realitzat durant el període de confinament de les escoles.

L’Escola Pia de Sarrià ha presentat els Plans d’Equip Digitals que faciliten, entre altres tasques, la formació dels equips base, la preparació, el seguiment i el control dels Plans d’Equip i els Diaris de Sessions, la reflexió sobre el procés realitzat i l’avaluació de l’AC en entorns presencials i a distància.

Sobre Kgelidôn:

La Xarxa Khelidôn ha estat constituïda per dur a la pràctica l’esperit de cooperació entre els centres educatius i de professorat.

Ha estat promoguda pel GRAD (Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat) de la Universitat de Vic, més concretament per la línia de recerca “Cooperació entrealumnes, col·laboració entre professors i suport a la millora de les pràctiques inclusives”. La xarxa és dirigida pel grup de treball sobre “Educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors” del CIFE (Centre d’Innovació i Formació en Educació) la UVic.