El programa de Formació Bàsica de la Fundació Servei Solidari ha engegat una nova iniciativa, el Taller de Llengües, un tastet per conèixer idiomes i cultures que han arribat a conviure amb la nostra. La Rebeca Garcia i l’Ana Gallo, coordinadores d’aquest programa que ofereix formació en català i castellà i alfabetització per a persones migrants, ens expliquen que “a les nostres aules, on atenem més de 400 persones al trimestre, es fa palesa la diversitat de Catalunya i volem donar-la a conèixer. Tenim alumnes de més de 80 països!”. D’aquesta realitat i del convenciment de l’Ana i la Rebeca que tothom pot aportar coneixement i emocions, va néixer el Taller.

“Hem creat unes càpsules d’aprenentatge: tres classes -cadascuna d’una hora i mitja- en què tres mestres t’ensenyen paraules i expressions bàsiques de la seva llengua i te n’apropen la cultura, a través de la gastronomia, l’art, la història, els costums…” explica l’Ana. De moment, està en marxa el taller d’àrab marroquí. “Les professores són tres alumnes nostres, dues dones marroquines i una palestina” afegeix. S’està treballant per intentar oferir després de l’estiu el taller de Bengalí, que impartiran alumnes de Bangladesh de forma voluntària. “En aquests tallers, els professors de castellà i català seuen com alumnes, igual que qualsevol voluntari o l’equip de la nostra fundació o d’altres fundacions socials. Volem que el professorat experimenti com se senten els seus alumnes el primer dia que van a classe per aprendre una llengua gairebé desconeguda” explica la Rebeca.

L’Anna comenta que “volem canviar les dinàmiques d’aprenentatge tradicionals”: que els professors es converteixin en aprenents i els alumnes en formadors per un dia.

La propera classe està programa per al dia 19 de juny. Tots i totes hi sou convidats!

Formació Bàsica

Des d’aquest programa es treballen les competències instrumentals i lingüístiques de les persones a través de cursos de català, castellà, anglès i alfabetització.  “Oferim itineraris de formació instrumental (alfabetització i neolectura) i orientació acadèmica i professional a totes les persones, com una via per garantir l’accés de tothom al sistema educatiu reglat, a l’educació ocupacional i al món laboral” expliquen els seus responsables.