“El sistema educatiu no es va dissenyar pensant en un adolescent que emigra del seu país per buscar-se ell sol la vida a una ciutat com Barcelona, sense tenir estudis ni parlar castellà.”

El Diari de l’Educació recull en un article la situació en què es troben els menors emigrants no acompanyats, que arriben al nostre país a buscar-se la vida i es troben amb barreres burocràtiques i situacions d’exclusió social a les quals fer front.

Des del programa Tasta’m de Servei Solidari, de l’acció social de l’Escola Pia, es segueix treballant per omplir el buit formatiu i oferir un acompanyament emocional integral a aquests joves.