Ulisses, en marxar a la guerra de Troia, va deixar el seu fill Telèmac a càrrec de Mentor, la seva persona de confiança. L’heroi de l’Odissea volia que acompanyés el seu hereu en el seu creixement personal cap a l’edat adulta. Des del primer mentor de la història, creat per Homer, molts són els homes i dones quen’ han acompanyat altres per transmetre la seva experiència i compartir el seu saber, sigui vital, acadèmic o professional.

Les persones que hem crescut en un entorn de benestar, en general, hem trobat al nostre voltant persones que ens han fet de mentors i mentores de manera natural. Quan parlem de referents, segur que ens ve al cap la nostra àvia, el nostre pare o alguna professora que ha cregut en el nostre potencial i ens ha acompanyat en el nostre desenvolupament personal.

Per a aquells i aquelles que no han tingut aquesta sort, existeix la mentoria social.

La mentoria social és una gran eina d’intervenció per millorar el desenvolupament personal i emocional. Per aquest motiu, en els últims anys no hem parat de sentir-ne parlar, encara que de vegades sense prou coneixement i barrejant alguns conceptes.

En l’última dècada hem sentit diferents pràctiques que estan de “moda” com el coach, la tutoria i la mentoria. Tot i que moltes persones les posen en el mateix sac, cal saber que treballen diferents aspectes.

  • Coach: busca millores concretes a nivell personal o professional. La durada és curta i està orientat a un objectiu concret.
  • Tutoria: pretén aconseguir un objectiu molt concret, normalment relacionat amb el tema acadèmic.
  • Mentoria: estableix una relació més profunda i global. Els objectius són diferents i es busca acompanyar la persona en el seu desenvolupament.

Amb la mentoria social es crea una relació que aporta un benefici mutu; que no està subjecta a judici; organitzada per tercers i que es desenvolupa quan les persones voluntàriament ofereixen el seu temps per donar suport i encoratjar-ne a d’altres que es troben en una situació de desavantatge. Els beneficis del procés de mentoria s’observen en totes les persones que participen d’aquella relació, no sols en les mentorades.

Hi ha diferents maneres de fer mentoria:

mentoria un a un: a cada mentor/a li correspon un mentorat/ada. Es tracta de fer parelles entre una persona adulta i una de jove, per crear una relació propera i íntima que faciliti el traspàs de rols positius.

  • mentoria grupal: cada mentor/a forma una relació amb fins a quatre joves i manté amb ells tant activitats amb el grup com individuals.
  • mentoria en equip: s’involucren diferents adults treballant a la vegada amb grups petits de persones joves.
  • mentoria entre iguals: en la qual és un jove el qui orienta i acompanya una persona també jove de menor edat.
  • mentoria electrònica (o mentoria en línia): la relació entre l’adult i el/la jove es fa per mitjà d’Internet, encara que puntualment també facin algunes trobades presencials.

Algunes entitats catalanes que estaven treballant amb aquesta metodologia d’intervenció es van configurar per crear una coordinadora de mentoria social estatal, per tal de compartir coneixements i experiències dins d’un marc de qualitat. A la web (www.mentoriasocial.org) podeu trobar diferents entitats com Punt de referència amb el programa referents, pioners a Catalunya en fer servir aquesta metodologia, en el qual posen en contacte persones mentores amb joves ex tutelats per fer un acompanyament en el procés d’emancipació a diferents nivells, o com el Projecte Rossinyol, de la Fundació Servei Solidari, que fa parelles entre joves estudiants, per tal de millorar el desenvolupament emocional i acadèmic dels participants a través del lleure.

Cada cop tenim més estudis que ens demostren que el procés de mentoria és una bona eina d’intervenció i que té efectes positius en totes les persones que participen del procés, millorant la autoestima, l’autoconeixement i les habilitats comunicatives i de relació.

Esperem que aquesta metodologia continuí creixent i arribi a tothom qui ho necessiti.

Nerea Arechaga, Projecte Rossinyol-Mentoria 

 

Rossinyol, de la Fundació Servei Solidari

Rossinyol Barcelona és un projecte de mentoria entre estudiantat universitari o de grau superior voluntari i noies i nois preadolescents, que es desenvolupa en l’àmbit del lleure i fora del centre educatiu. Vol contribuir a la millora dels itineraris formatius i professionals de l’estudiantat de Barcelona així com al desenvolupament de les competències interculturals i les habilitats interpersonals.

 

 

Testimonis de dues parelles Rossinyol

Daniela i Amira

A: “Per mi el projecte Rossinyol és un aprenentatge”.

D: “Del que més gaudeixo d’aquest projecte és de poder descobrir, juntament amb una altra persona que no hagués conegut si no fos pel projecte, moltes experiències enriquidores.”

 

Pol Miquel i Arden

“La mentoria és compartir i confiar el que sents i penses”.