La Fundació Benallar va néixer l’octubre del 2002 com un projecte de l’Associació Cintra, formada per 39 congregacions religioses que es van unir l’any 1996 per promoure la justícia social entre els sectors més marginats de la societat.  S’orientava a l’acollida i acompanyament de persones nouvingudes, responent a les necessitats de molts immigrants que, en aquell moment, arribaven al país amb possibilitats per trobar feina però trobaven moltes dificultats per gestionar els papers i trobar vivenda.

L’any 2016, a petició del patronat de la Fundació, Escola Pia de Catalunya –que forma part del patronat de Cintra– assumeix la gestió de la Fundació Benallar des del respecte a la identitat, la missió i els valors fundacionals de Benallar.  Actualment, la Fundació Privada Benallar acull, acompanya i ofereix formació a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió.

Memòria Activitats 2016