Del 22 al 26 d’octubre s’ha celebrat a Salamanca la primera trobada a nivell mundial de l’Educació No Formal, en la que han participat representants dels projectes d’acció social de l’Escola Pia de Catalunya.

Entre els ponents, destaca la intervenció de Javier Alonso, responsable de ministeri de l’orde, que va treballar aspectes de l’educació formal, l’educació no formal i l’educació informal i va posar de relleu com l’opció educativa de Josep de Calassanç enllaça amb el treball que es fa a l’educació no formal. Posteriorment, en Joan Prat, responsable del projecte Pont Jove del Servei Solidari, va parlar del treball educatiu en habitatges que es fa a diverses províncies (Catalunya, Emaús, Betània, Centreamèrica i Carib, Mèxic, Les Califòrnies, Brasil i Àfrica de l’Oest).

Durant la trobada també s’han treballat altres temes com la carta dels drets dels infants; el sistema de protecció per a aquells nens i nenes que no tenen un entorn familiar segur i el procés d’emancipació dels joves a fi d’integrar-se com a ciutadans de ple dret a la societat. El voluntariat escolapi i l’acció en el temps lliure en col·lectius de risc han sigut també aspectes tractats.

 

En el marc del Congrés, l’escola Santiago Uno va obrir les portes de les seves instal·lacions del centre de menors i de formació professional bàsica, on els joves van oferir tallers de demostració i l’obra de teatre “Carta a una maestra”, una reflexió punyent sobre el sistema educatiu i l’exclusió a l’escola, escrita pels alumnes de Lorenzo Milani a Barbiana.

També van tenir lloc diferents xerrades en què professionals i experts van compartir el seus coneixements. En Jordi Teixidor parlà sobre la redacció de projectes, en Juan Antonio Ojeda del treball en xarxa i els canvis organitzatius que suposen i en José Luis Corzo fa una comparativa de les opcions pedagògiques de Josep de Calassanç, Lorenzo Milani i Freire. Així mateix, es va fer una breu presentació de projectes de cada província i l’Ernest Botargues va explicar el nou projecte d’intervenció a Nou Barris a través de l’escola Luz Casanova i la Fundació Servei Solidari.

 

.