Una casa és molt més que el sostre que ens protegeix. Tenir les claus d’un pis a la butxaca, dormir cada dia al mateix llit, poder dutxar-nos quan volem… ens sembla inqüestionable, habitual… Normal.

Però les vides no són totes iguals. I la normalitat canvia de color i forma més del que pensem.

La guerra, la persecució o la cerca d’un futur digne obliguen a moltes persones de totes les edats a deixar enrere la seva llar. A casa nostra, també hi ha situacions de vulnerabilitat que afecten directament als menors: joves que perden la seva família i la seva casa per diferents motius. Creixen en centres d’acollida, que pertanyen a la xarxa de protecció a la infància de l’administració, i en complir 18 anys, surten i comencen una nova etapa.

Per a ells i elles, tenir un habitatge es converteix en una necessitat, un desig. No són quatre parets: és un espai de seguretat i normalitat, de construcció, creixement i projecció. Un dels primers esgraons per aconseguir un present digne i des d’on treballar per un futur somiat.

L’Escola Pia ofereix suport educatiu en habitatge i acompanyament per aquestes persones a través de la Fundació Servei Solidari (joves) i des de la Fundació Benallar, entitat social d’origen intercongregacional (joves immigrants i famílies i persones sol·licitants d’asil, derivades per l’Ajuntament de Barcelona).