La Fundació Servei Solidari de l’Escola Pia de Catalunya ha estat una de les entitats participants en l’informe sobre “El model d’atenció al jovent extutelat a Catalunya: diagnòstic i propostes de futur”. A partir de l’anàlisi de la realitat actual, el document ofereix recomanacions dirigides a entitats, administracions, sector privat i empresarial i ciutadania. Les conclusions s’emmarquen en tres principis bàsics: adaptació al perfil, transversalitat en l’atenció i pensament en clau de prevenció-atenció.

L’informe s’acaba de presentar a Barcelona dins d’una de les jornades del Cicle de Reflexió “Perspectiva i perspectives +18: l’atenció a joves extutelats” organitzat des de la Federació de Pisos Assistits i l’Obra Social “La Caixa”.

Joan Prat, cap del projecte d’habitatge “Pont Jove” de la Fundació Servei Solidari, va moderar una de les taules de la jornada, que també va comptar amb la participació del professor Mark E. Courtney de la Universitat de Chicago. Courtney va remarcar sobretot la necessitat de tenir estudis de seguiment dels itineraris dels joves per plantejar millores en els programes d’atenció al col·lectiu. En una altra de les sessions, l’escocesa Elisabeht Brabender va aprofundir en els punts forts per millorar les sortides dels joves.

El 15 de gener tindrà lloc una nova jornada d’aquest Cicle que se centrarà en la diversitat cultural. El 5 de març es treballarà la perspectiva de gènere, el 14 de maig la participació dels joves i el 27 de juny es presentaran les conclusions del Cicle.

Informe: