Dimarts 8 de gener, es va celebrar la Jornada Precapitolar sobre la Viceprovíncia de Les Califòrnies de l’Escola Pia de Catalunya. En el marc del Capítol (que tindrà lloc la propera primavera) es va celebrar per primer cop aquesta trobada en què es van analitzar les relacions entre la Província de Catalunya i les obres i projectes de la seva Viceprovíncia.

Persones de diferents col·lectius de l’Escola Pia relacionats i coneixedors de la realitat a Mexicali, Ensenada i Tijuana (directors d’escola, responsables de les àrees educatives, de lleure i social, professionals de la Fundació Educació Solidària, religiosos, famílies, educadors i antics voluntaris) van realitzar un DAFO sobre la situació actual d’aquesta relació i van debatre sobre com els agradaria que fossin els propers quatre anys.  A partir d’aquest debat, van sorgir unes propostes de línies de futur.

Els propers dies, representants de la Viceprovíncia de Les Califòrnies faran el mateix allà. Un cop contrastades ambdues propostes, una Comissió prepararà un document que es farà arribar al Capítol Provincial, per la seva aprovació si fos el cas.