Pel Nadal de 1967 a proposta de Josep Liñan els novicis escolapis de Moià iniciaren el que avui és l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya. Començaren per ordenar els fons que es guardaven en una habitació que feia anys que estava tancada a pany i clau. La intenció, però, era concentrar en un sol lloc tots els arxius i documents dispersos per les diferents cases o que guardaven les persones. Aviat es convertí de veritat en l’Arxiu i la Biblioteca Provincials.

El motiu de la concentració era per poder oferir un servei més adequat a la recerca dels estudiosos. El 1972 es traslladà a Barcelona, a Sant Antoni, on ha tingut diverses localitzacions en l’edifici del 80 de la Ronda Sant Pau, fins que el 2011 es traslladà a les actuals instal·lacions. De l’arxiu se’n ha encarregat fins ara sis arxivers, els dos darrers conjuntament amb Joan Florensa, i ha comptat amb l’ajuda de diversos col·laboradors.

Podeu veure una ampliació sobre la història de l’arxiu al nostre bloc La plega

Ha anat passant el temps i després de cinquanta anys tenim un centre al servei de la institució i per a investigadors del que ha estat l’Escola Pia a casa nostra.

Aprofitem, doncs, aquest any per recordar-ho i celebrar-ho.