El voluntariat i l’associacionisme són una escola de cultura cívica, compromís social, democràcia i participació ciutadana. Apostem per promoure’ls entre els alumnes de les escoles, acompanyat de formació específica impartida per l’escola Adhara i es du a terme tant a les pròpies institucions de l’Escola Pia (fundacions, colònies, esplais i agrupaments, etc.) com en d’altres entitats. Tres dels nostres mestres, responsables d’aquest àrea a la seva escola, ens expliquen com ho viuen els nois i noies i com els fa créixer, però també què aporten a la societat quan ho fan.

“El voluntariat com a procés global” , Josefina Jerez, Escola Pia de Granollers

“El voluntariat com a opció d’escola”, Escola Pia de Sitges

“Pistes per a ser feliç”, Josefina Jou, Escola Pia de Sarrià