Eva Alfaro, Coordinació Pedagògica d’Infantil i Primària, Escola Pia Luz Casanova

“Treballant junts, arribem a millors resultats”.
A aquesta conclusió, fent ús de diferents paraules segons l’edat, han arribat la majoria dels alumnes a qui hem preguntat sobre quins avantatges troben en una estructura d’aula cooperativa. Però, i tant que es produeixen conflictes quan els alumnes treballen junts a l’aula!: “Moltes vegades no estem d’acord en la resposta o en la manera de fer les coses i ens barallem, però quan ho parlem, tot i que de vegades necessitem la intervenció del mestre, arribem a consens”, explica una alumna de 5è de primària. És a partir de la gestió d’aquests conflictes naturals que es donen a l’aula, de la reflexió conjunta i de l’autoregulació individual i del propi equip de treball, que els vincles afectius entre alumnes i entre alumnes-docents es van enfortint. Les relacions es veuen afavorides i passen a ser molt més constructives, ja que tothom té alguna idea o habilitat a aportar a l’equip, fins aquells alumnes amb més dificultats o amb necessitats educatives específiques. El saber de tots compta i l’ajuda entre iguals esdevé clau per generar aprenentatge i millorar la convivència dins l’aula.”