El passat 16 de maig, es va lliurar el XXVIII Premi d’Assaig Pedagògic Joan Profitós, convocat per la Fundació Joan Profitós, sota el patronatge de l’Escola Pia de Catalunya, i la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. S’ha atorgat a l’obra Som competents? Reflexions i propostes sobre la formació inicial dels mestres, d’Annabel Fontanet i Caparrós. Més informació sobre el premi: cliqueu aquí

L’autora, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull) és doctora en pedagogia i té un màster en pedagogia social (URL) i un màster d’educació en valors (Universitat de Barcelona). Annabel Fontanet és també diplomada en magisteri i ha treballat com a mestra d’educació infantil i primària.

Ella mateixa ens explica el seu treball, objectius i per què es va presentar al Premi.

Som competents? Reflexions i propostes sobre la formació inicial dels Mestres, s’articula al voltant de tres eixos motivacionals. Per una banda la passió vocacional per l’educació, que va possibilitar que la meva formació personal universitària se centrés en els estudis de Magisteri i els de Pedagogia, amb l’interès de poder comprendre i explicar tots aquells processos d’ensenyament i aprenentatge que tenen lloc a les escoles entre els diferents agents de la comunitat educativa. El segon eix motivacional és el que ha crescut en el si de la pràctica professional que tinc la sort d’exercir, i que m’ha permès reflexionar i actuar al voltant de l’experiència docent tant a les escoles com en la formació inicial dels mestres a les universitats. I en tercer lloc, la pròpia necessitat i interès en mantenir actualitzat l’exercici de la meva professió des d’un punt de vista conceptual i metodològic.

Tots aquests aspectes han fet que em formuli preguntes sobre l’adequació de la formació actual dels mestres en relació a les demandes que fa la societat, sobre el rol i perfils dels professionals de l’educació i sobre el sentit que tenen les escoles i els mestres avui en dia.

En definitiva, aquest treball combina la motivació dels aspectes més personals amb la constatació de que el moment actual demana revisar les competències i la formació inicial dels mestres, i que ens trobem al davant d’una temàtica de màxima actualitat. Cal afegir, a més, que aquests aspectes es veuen potenciats amb els replantejaments curriculars i amb els nous moviments de canvi, innovació i transformació que s’estan portant a terme a les escoles.

Així doncs, l’objectiu del nostre treball ha estat identificar les característiques que ha de tenir la formació inicial dels mestres a Catalunya, per tal que aquests arribin a ser motor de canvi i puguin respondre a les necessitats socioeducatives actuals.

Per assolir aquest propòsit hem realitzat una detecció de necessitats i una anàlisi de la realitat de l’actual situació de l’educació a Catalunya, on hem identificat els reptes als quals han de fer front l’educació i les escoles, i que ens han portat a determinar les competències que han de tenir els mestres per treballar en aquest context.

Els reptes i les competències ens han donat la base per poder plantejar com hauria de ser la formació inicial dels mestres per poder formar part d’aquest engranatge del canvi i ser conseqüents amb el que realment l’escola i la societat necessita.

Per fer-ho ens hem fonamentat en l’opinió de 34 experts en educació, recollida per mitjà d’entrevistes i que estan treballant a l’escola, 32 experts en educació que al llarg dels anys han anat reflexionant i mostrant una opinió fonamentada sobre aquesta formació i 22 mestres novells que ja estan exercint com a professionals a l’escola a partir d’un qüestionari on-line.

Les conclusions més rellevants ens han portat a afirmar que existeix la necessitat de fer un canvi en la formació inicial del mestre, fent especial incidència en la formació en les competències psicosocioemocionals, en els canvis en la metodologia i en l’organització del grau.

Així doncs, a través de la mirada dels professionals que han participat i amb les seves valuoses opinions, aquest treball vol aportar elements de reflexió respecte a la formació inicial dels mestres.

Presentar-me a aquest premi ha estat una oportunitat per donar visibilitat a una feina feta i a la vegada poder fer aportacions en la direcció de replantejar, reformular, redefinir i donar un gir a la formació inicial dels Mestres. Uns mestres que per un costat han de saber donar continuïtat a la tradició d’una escola catalana que és democràtica, plural, diversa i compromesa amb la societat i la cultura, i per un altre tenir capacitat de transformació, adaptació, obertura i sobretot de compromís amb la realitat social, cultural i econòmica del país.

Per últim vull aprofitar l’oportunitat d’escriure aquest article per agrair al Jurat i a la Fundació Joan Profitós l’haver valorat el meu treball i considerar-lo mereixedor del Premi.”

Anna Isabel Fontanet,

guanyadora del Premi d’assaig pedagògic Joan Profitós 2018