L’Escola Pia de Catalunya, fidel al seu esperit innovador, l’any 2015 inicia un procés de renovació i actualització pedagògica que desemboca en el projecte SUMMEM.

 

Què és, SUMMEM, aprèn i conviu?

És el Projecte aprovat per la VII Assemblea de les Institucions Educatives de l’Escola Pia, realitzada a Mataró l’abril del 2015, on s’acordà iniciar un procés d’actualització pedagògica, en totes les escoles i etapes, perquè el nostre alumnat pugui afrontar el seu futur d’acord amb el reptes que es trobaran en la vida real. L’alumnat treballa Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris a partir d’equips cooperatius que resolen preguntes, reptes i problemes.

En quins aspectes es transforma l’escola?

El projecte posa l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge. Passa d’una estructura individualista a una estructura més flexible i oberta que té com a principal objectiu fer una escola més inclusiva.

Què vol dir treballar en Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris?

Un Itinerari parteix d’una situació problema o d’unes preguntes a resoldre, que generen tot un treball de recerca de solució, integrant-hi tot tipus de coneixements i fent servir unes habilitats i unes actituds específiques. En conseqüència, aquestes situacions, properes a la realitat de l’alumnat, seran les que l’orientaran cap al que necessita aprendre i donaran sentit al seu aprenentatge i al que fan a l’escola.