El proper mes d’octubre se celebrarà a Roma la XV Assemblea Ordinària del Sínode de Bisbes, un organisme consultiu convocat pel Papa, amb l’objectiu d’escoltar les opinions i reflexions dels prelats de tot el món sobre algun tema en concret. En aquest cas, es tracta d’abordar la realitat dels joves, una preocupació que Francesc ha expressat en diverses ocasions, i que ara ha cristal·litzat en el títol atorgat a la trobada: «Els joves, la fe, i el discerniment vocacional».

Com en totes les anteriors edicions del Sínode, abans de l’obertura de l’Assemblea el Papa obre un període de reflexió, on els diversos bisbats, i aquelles institucions expressament convidades pel Papa, fan arribar a Roma elements de reflexió i consideracions, que puguin ser d’utilitat per als Pares Sinodals. I, en aquesta ocasió, una d’aquestes institucions ha estat l’Orde de l’Escola Pia.

Així doncs, i per a respondre al qüestionari preparatori elaborat per Francesc, el Pare General de l’Escola Pia, Pedro Aguado, convocà el Sínode Escolapi de Joves, amb l’objectiu que totes les províncies escolàpies dels cinc continents preparessin de forma participativa aquestes reflexions. El Sínode Escolapi s’organitza de la següent forma: en primer lloc, cada demarcació celebra el seu Sínode provincial. Aquestes conclusions són portades al Sínode circumscripcional, que se celebra a cada continent. Finalment, les conclusions de les circumscripcions serviran per a elaborar el document a nivell d’Orde.

A Catalunya, això s’ha desenvolupat d’aquesta manera: durant aquest curs, els diversos grups de joves han estat treballant i responent els qüestionaris que la comissió organitzadora del Sínode de l’Escola Pia de Catalunya ha preparat. Igualment, diversos grups d’adults formats per educadors i educadores també han estat treballant i responent un qüestionari específic, dirigit a persones amb especial proximitat als joves. I aquest passat dissabte 12 de maig, se celebrà a Barcelona la trobada de síntesi del Sínode català, amb l’objectiu d’elaborar les conclusions a nivell de Catalunya.

La trobada aplegà una trentena de persones, representants de cada un d’aquests grups, i de les diverses presències escolàpies de Catalunya. Presidí la trobada el provincial de l’Escola Pia de Catalunya, Eduard Pini, i tingué com a convidat d’honor el bisbe auxiliar de Barcelona Antoni Vadell, que s’acompanyà del delegat de joventut de l’Arxidiòcesi, Bruno Bérchez.

La trobada s’inicià amb unes paraules del provincial i del bisbe, que subratllaren l’oportunitat de poder parlar dels joves a l’Església, i de poder-ho fer a partir de la seva pròpia veu. Seguidament, els participants a la trobada es repartiren en quatre comissions, i extragueren la síntesi de les actes de les trobades dels grups. Finalment, i de nou en plenari, quatre portaveus compartiren el treball dut a terme. Ara la comissió organitzadora passarà a net les diverses aportacions de la jornada, però del que es va compartir se’n poden subratllar ja dues conclusions:

  • En un context difícil per a l’evangelització dels joves, cal insistir en la importància que, per als joves, els valors lligats a la fe (compromís, radicalitat, profunditat, llibertat) són plenament vigents, i àmpliament reconeguts. Potser sí que altres aspectes generen recels (jerarquia, moral, simbolisme), i que la fe no només són valors, però això no ha de fer subestimar la importància d’aquest fet.
  • A nivell social en general, però en el cas de les institucions religioses encara més, cal reforçar la idea que les relacions intergeneracionals només són possibles i reals si són bidireccionals. Si volem que els joves aprenguin, cal aprendre dels joves. Si volem que els joves escoltin, cal escoltar els joves. Si volem que els joves confiïn, cal confiar en els joves.

La trobada conclogué amb un comiat del bisbe Vadell, que agraí l’oportunitat d’haver pogut participar en aquesta trobada, i haver pogut compartir de primera mà les vivències i les experiències dels joves de l’Escola Pia de Catalunya. Finalment, l’Eduard Pini tancà la sessió i donà per conclòs el Sínode Escolapi de Joves a Catalunya. La propera fase es durà a terme a l’estiu, quan un grup de representants de Catalunya assistirà a la trobada europea del Sínode, a la ciutat castellana de Salamanca.

Si voleu sentir la veu dels protagonistes, aquí ho teniu! Mireu aquest vídeo.

Enllaços:
Web del Sínode català
Web del Sínode escolapi
Facebook del Sínode escolapi
Pàgina oficial del Sínode de Bisbes