L’Espai Socioeducatiu Rotllana, de Fundació Servei Solidari, és un espai en el qual treballem amb infants i adolescents – de 6 a 16 anys – socialment vulnerables del barri del Verdum de Barcelona. A partir de l’acompanyament en el reforç escolar i en les activitats de lleure, Rotllana, pretén ser un espai d’atenció lúdic, educatiu i d’integració per a potenciar i consolidar les habilitats socioemocionals dels infants, adolescents i de les seves famílies.

Els objectius que ens proposem treballar amb els infants i adolescents aquest curs 2018-2019 són:

  • Consolidar i ampliar l’aprenentatge de les competències bàsiques i desenvolupar competències d’organització i planificació en relació amb l’estudi i l’acompliment de tasques educatives diverses.
  • Millorar el rendiment escolar.
  • Estimular el gust per aprendre.
  • Ampliar les expectatives de futur en relació amb la formació i l’itinerari personal.
  • Desenvolupar habilitats socials que millorin la inclusió en el medi escolar i social.
  • Enfortir les competències personals enriquint el seu entorn educatiu extraescolar, a través de la vivència de relacions positives entre companys/es i amb els adults en les quals imperi el respecte, el diàleg i l’afectivitat.
  • Millorar les capacitats de relació, cura i educació dels fills/es a partir de la realització d’activitats familiars i d’acompanyament individualitzat a les famílies.

Ens trobem a l’Escola Pia Luz Casanova i l’horari de les activitats de l’espai Rotllana és, per a la Primària: de dilluns a dijous de 17’15 a 19’15, en què dediquem una hora al reforç educatiu i l’altra, a l’educació en el lleure; i per a la  Secundària: dilluns i dimecres de 17’15 a 18’45 i divendres de 16’00 a 17’30.

 

Carla, Mireia i Maria

Equip La Rotllana