Els IA, una manera d’aprendre de forma competencial i contextualitzada. Quan entrem en una aula on s’està treballant un IA observem uns trets característics que defineixen de manera clara què és un Itinerari. Quins són aquests elements clau? Ho intentem definir amb aquests 5 punts:

1. Les activitats són contextualitzades, és a dir, tenen relació amb la realitat propera de l’alumnat i fomenten un aprenentatge útil i transferible.

2. Les activitats serveixen per descobrir i investigar els problemes, reptes o preguntes plantejades. L’alumnat té un rol actiu, dialoguen, discuteixen, elaboren, col·laboren mútuament per assolir objectius comuns.

3. Tot l’alumnat s’implica directament en el seu procés d’aprenentatge. L’aula està estructurada en equips i tots els membres de l’equip són imprescindibles.

4. S’integren de manera natural continguts relacionats de diferents àrees i/o matèries. Per resoldre les activitats cal utilitzar els coneixements i les habilitats d’aquelles diferents àrees i/o matèries

5. L’alumnat és conscient del seu procés d’aprenentatge, identifica dificultats i errors, i fa un ús sistemàtic d’eines d’autoavaluació i coavaluació.

Si voleu saber-ne més coses, el millor és que escolteu com ho expliquen els propis protagonistes. Mestres que estan cada dia a l’aula treballant Itineraris d’Aprenentatge interdisciplinaris. La passió que hi posen és un reflex de com es viu a dins de l’aula aquest canvi.