Una novetat del proper Capítol és la creació del que s’ha anomenat “Ponència del Capítol Provincial”. Fins ara arribaven als capitulars avaluacions, informes i propostes provinents d’àmbits diversos. En aquesta ocasió s’ha creat un equip que rebrà i reorganitzarà tota aquesta informació i la presentarà en un únic informe que anomenarem “Ponència”. Aquest “Equip de la Ponència del Capítol” el formen sis persones vinculades a cadascuna de les Àrees Institucionals; en concret: Anna Marín d’Acció Social, Jaume Montsalvatge d’Acció Educativa , Anna Ibarz de Participació, Presència i Fer Comunitat, Laura Martín d’Economia, Marta Marín de Pastoral, Lleure i Voluntariat i Víctor Filella de Vida Religiosa.

Ja estan arribant els primers resums dels treballs precapitulars: DAFO’s i Línies de Futur per la institució, suggeriments per a cadascuna de les Àrees, propostes de millora d’estaments i equips de coordinació, etc.

Paral·lelament funcionarà la Ponència de la Vida Religiosa, formada per Víctor Filella, Isidre Carbonell i Francesc Gutiérrez, que faran el mateix, recollint les aportacions dels Capítols locals o comunitaris, del Capítol de la Viceprovíncia de Les Califòrnies i dels àmbits vinculats a la Vida Comunitària.

També el Consell Institucional, després d’un quadrienni d’experimentació, està fent la seva avaluació per presentar un conjunt de millores al seu Reglament, i aviat farem l’Assemblea de les Institucions Educatives, que presentarà els seus resultats per ser aprovats pel Capítol, i l’Equip de Govern presentarà una proposta de reorganització de la Institució, entre d’altres.
A les Ponències se’ls hi gira feina. Ja des d’ara els agraïm la seva dedicació, que serà en bé de tota l’Escola Pia de Catalunya.

Entre tant que gaudiu de familiars i amics. Bon i merescut descans de Nadal.