“Vaig incorporar-me com a treballadora de l’Escola Pia Nostra Senyora el curs 91-92. Havia estat alumna de l’Escola Pia Sant Antoni i seguia vinculada a ella com a cap d’agrupament i membre d’un grup anomenat Petita Comunitat. En aquells moments jo treballava com a psicòloga en una escola i era responsable de la revista El Cove al Moviment de Centres d’Esplai Cristians. Un escolapi em va proposar fer unes hores de pastoral a l’escola per acabar de completar la meva jornada laboral. A l’entrevista, però, també em van oferir fer classes de cultura religiosa i hi vaig accedir, cosa que va provocar que deixés d’exercir com a psicòloga per introduir-me de ple en l’ensenyament.”

Ser responsable de Pastoral a l’escola consisteix a contribuir de manera plena i conscient en l’educació integral de l’alumnat, ja sigui des de la pastoral implícita, col·laborant en el Pla d’Acció Tutorial, com a través de la conscienciació social (campanyes solidàries) i plantejant activitats de descoberta dels altres i d’un mateix; i, en ocasions puntuals, també la descoberta de l’Altre: pastoral explícita. L’acció pastoral transcendeix l’edifici de l’escola quan, de retruc, les famílies del nostre alumnat participen i col·laboren en les propostes pastorals.

La pastoral ha de ressonar en el dia a dia de l’escola, no sols de l’alumnat sinó també de tot l’equip educatiu i del personal de servei. Una de les responsabilitats és ajudar a crear un bon ambient; cal estar ben atent i intentar donar resposta a les inquietuds personals dels companys.

Així doncs, es tracta d’una tasca silenciosa i discreta en molts moments, però molt visible, interpel·ladora i mobilitzadora en d’altres, especialment en les campanyes o en activitats de tota l’escola, com el DENIP.

Al llarg dels anys en què he participat en la pastoral escolar he anant sentint una frase que es va repetint sovint sigui quina sigui la direcció de l’escola: La pastoral és cosa de tots. Estic absolutament d’acord amb aquesta afirmació, la comparteixo, com tants d’altres companys que tenim certa responsabilitat en aquest camp. Però crec que com a col·lectiu encara ens queda un llarg camí per fer en aquest sentit. Hem d’aconseguir sentir-nos tots plenament implicats en els projectes pastorals. En les ocasions en què ho hem aconseguit, el resultat ha estat tan satisfactori que ha provocat un entusiasme generalitzat que ens ha empès a assumir nous reptes.

Malgrat que la pastoral és i ha de ser vocacional, també és un encàrrec que forma part d’una feina professional que requereix el compromís de qui l’exerceix i de qui vetlla pel seu manteniment a les escoles. Com a responsable considero que cal proveir amb més recursos la nostra pastoral. Les escoles han de destinar més hores i professionals per dur a bon port aquest encàrrec. La pastoral, si és de tots, ha de comptar amb equips de treball en tots els nivells educatius que es responsabilitzin de fer arribar a l’alumnat i a les seves famílies els continguts proposats en les diverses accions pastorals.  Comptar amb un equip compromès ens facilitarà la consecució dels objectius pastorals i ens omplirà de motivació per continuar educant integralment les persones.

Pilar Coll, Escola Pia Nostra Senyora