El dilluns 22 de gener es va realitzar el darrer Consell Institucional de l’Escola Pia Catalunya. Com sabeu aquest consell té per missió col·laborar amb l’Equip de Govern en la presa de decisions, especialment en aquelles vinculades a la visió i missió de la Institució. El seus membres són votats pel Capítol Provincial i fins ara tots ells eren capitulars.

Per tal d’ampliar la participació i proporcionalitat del Consell, en el darrer plenari es va aprovar una modificació del Reglament, per tal que també poguessin ser escollides membres no-capitulars. Per organitzar aquesta nova opció es va decidir obrir un període d’elaboració de candidatures. Els membres del Consell Institucional i també els del Consell de Comunitats i els membres del Capítol Provincial poden avalar persones que pel seu coneixement o implicació en la institució podrien fer una bona aportació a aquest grup.

S’ha iniciat, doncs el temps per proposar candidats/tes pel Consell.

Si algun conseller us fa la proposta us convidem a pensar-hi a ser generosos a l’hora d’acceptar aquesta proposta. Tal com el Provincial va dir a l’Assemblea de les Institucions educatives: “Volem que les persones estimin l’Escola Pia no pas perquè és gran sinó perquè la senten seva” . Acceptar la candidatura al Consell de les Institucions per poder ser votat posteriorment, és una forma de fer nostra l’Escola Pia.