A l’Escola Pia sempre hem vinculat aquest mes a Josep Calassanç qui va ser declarat el 27 de novembre de 1948 patró universal dels mestres i estudiants. El 1597 aquell home posà en marxa una utopia: l’educació com a dret universal pel desenvolupament de la persona i com una eina pel canvi social, i ho va fer fundant l’Escola Pia.

Un mes després que Calassanç fos declarat patró universal de l’educació, la seva utopia quedava plasmada a l’article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans, del 10 de desembre de 1948: Tota persona té dret a l’educació.

En el patrocini del 27 de novembre tradicionalment també hem fet una reflexió sobre l’estat de la qüestió educativa. Si donem un cop d’ull a l’informe de seguiment d’educació en el món del 2018 de la UNESCO, encara hi veiem:

– 264 milions de nens i joves encara no tenen escola.
– La meitat del països del món no disposen de plans nacionals d’ensenyament ni rendeixen comptes dels seus avenços educatius.
– Moltes partides econòmiques d’educació es desvien o simplement desapareixen.
– Molts països no disposen d’associacions o centres d’investigació que assenyalin les llacunes i punts foscos en les seus marcs educatius.
– S’està estenent la sanció als mestres i escoles pels mals resultats dels alumnes, política que està produint efectes no desitjats.

I si fem una ullada a Catalunya segur que se’ns acudeix més d’una llacuna o nova resposta que haurem de dar: la necessitat d’una nova visió i metodologia d’ensenyament (el nostre SUMMEM), l’ensenyament al llarg de la vida i la formació permanent, la resposta educativa als nouvinguts, la vinculació de la formació al món laboral, l’avaluació per competències, la superació de models individualistes i un llarg etcètera.

I quan hàgim resolt aquestes qüestions, no en dubteu, en sortiran d’altres.

Eduquem tot construint una persona que sigui capaç de respondre i transformar el seu entorn, la família, la societat. Aquesta és la nostra utopia, i d’ella en surt la nostra missió.

Feliç patrocini de Josep Calassanç, feliç dia de la utopia educativa.