En la pesca marítima del nostre país existia una tradició ben simbòlica: cada família de pescadors tenia el seu joc de xarxes, però quan arribaven èpoques de pesques abundants, cada família aportava les seves xarxes per ajuntar-les a les d’altres per tal d’aconseguir una captura major. Les xarxes es lligaven entre elles amb un cordó anomenat ninyola, i del procés en deien ninyolar.

Una cosa semblant passa a l’Escola Pia. Cada una de les seves àrees funciona amb els seus equips, però hi ha accions que es fan juntament amb altres àrees, o bé accions que afecten a totes elles. L’Equip de Govern és qui ninyola les àrees i la institució en general, per treure’n millor rendiment.

Per definició, l’Equip de Govern és el màxim òrgan de participació i de govern de l’Escola Pia de Catalunya, i formen part d’ell els membres de la Congregació Provincial i els caps de cadascuna de les sis àrees en què s’organitza la missió escolàpia:

  1. Participació, presència i fer comunitat
  2. Acció Social
  3. Pastoral, Lleure i Voluntariat
  4. Acció Educativa
  5. Vida Religiosa
  6. Economia i Recursos

L’Equip de Govern es reuneix els dimarts de cada setmana, amb les funcions següents: governar l’Escola Pia, prenent decisions polítiques i estratègiques, desplegar les línies proposades cada quatre anys pel Capítol Provincial, aglutinar i potenciar totes les entitats i àrees fent-ne el seguiment i avaluació que considerin oportuns, donar a conèixer el posicionament de la institució en l’entorn nacional i internacional i de l’orde escolapi i fent-se present en les assemblees i reunions de les àrees sempre que calgui.

A través d’aquests espai mensual que avui comencem a enviar-vos, anirem informant de diversos temes que estan sobre la taula de l’Equip de Govern, perquè en pugueu conèixer el funcionament i l’abast.