L’arxiu és un element transversal de tota la institució. La nostra missió és preservar la documentació produïda per l’Escola Pia de Catalunya i contribuir a la seva difusió. Això no tan sols afecta a la documentació històrica: la informació actual, digital, també ens interessa ja que té perspectiva de ser conservada. En el context actual cal tenir control com a mínim dels documents essencials per preveure la seva conservació des del moment de la seva creació, i aquesta és una tasca que correspon coordinar a l’arxiu. Per això el gran projecte per a aquests propers anys serà la creació de l’arxiu digital, que serà inclusiu amb l’arxiu de paper, amb l’aportació de documentació digitalitzada.

Mentre això arriba, diàriament cataloguem documentació històrica, la que ja és a l’arxiu, la que arriba amb una certa previsió i la que arriba inesperadament. L’origen és majoritàriament l’Escola Pia: cúria provincial, escoles, equip de gestió, religiosos i finalment, particulars. Utilitzem un catàleg que de moment només pot consultar a l’arxiu. També estem treballant en la planificació dels instruments de classificació i gestió de la documentació com quadres de classificació i calendaris de retenció dels documents, que esperem siguin d’ús general, i evidentment atenem diàriament als usuaris, que són tant de l’Escola Pia com externs.

A nivell intern col·laborem sobretot amb Curia provincial i les escoles. Ens coordinem amb el secretari provincial per regular les transferències periòdiques de documentació a l’arxiu, que no estan encara regulades però estem en camí de fer-ho. També estem treballant la codificació uniforme de la documentació. La nostra intenció és estendre també el control de la documentació de l’Equip de gestió. Amb les escoles treballem sobretot en els trasllats de documentació no activa de les secretaries, darrerament hem treballat més amb Sant Antoni i Nostra Senyora, i atenem les seves consultes sobre documentació que ja tenim aquí. Amb ells, també col·laborem quan cal organitzar alguna commemoració o esdeveniment, com enguany hem fet amb els aniversaris de Sabadell i Calella, aportant documents i informació. També tenim consultes d’algun estudiant que vol fer un treball de recerca.

A la biblioteca intentem recollir totes les publicacions amb alguna relació amb l’Escola Pia i altres temes com història o pedagogia. La consulta i préstec és oberta des de l’arxiu. A més treballem conjuntament amb el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya afegint els nostres llibres de més de cent anys. Tenim digitalitzada al portal ARCA una revista històrica i tres més estan a l’espera de ser-hi penjades.

Fa uns tres anys que hem començat a fer visites guiades. De moment les hem fet amb alumnes de SEFED i Formació Ocupacional, però estem oberts a que vinguin escoles i particulars. Hem tingut alumnes en pràctiques del grau de Documentació de la UB, opció que continua oberta. Fa tres anys que hem establert un acord amb l’Escola Pia Nostra Senyora amb el qual un alumne de 1r. de Batxillerat ve a fer les pràctiques de l’estada a l’empresa.

Des de 2014 assistim a la Escola d’Arxivística de la UAB a la Sessió informativa “Experiències professionals amb arxius privats”, en la que expliquem als estudiants la nostra tasca, al costat d’empreses com Caixabank, el Centre Excursionista de Catalunya o Ercros, entre altres.  Per informar de les nostres activitats, mantenim el blog La plega amb articles d’història i comentaris de documents i fons. Tenim oberts comptes a Twitter i Instagram.