“Ara fa cosa d’un any vaig escoltar la paraula “Sínode” per primer cop. L’Escola Pia de Catalunya va enviar-nos un correu a tres companys de l’escola que al juny havíem fet la confirmació junts convidant-nos a participar en el Sínode Escolapi a Catalunya. Allà ens explicava què era el projecte. Aquest l’havia convocat el Pare General a totes les províncies amb presència escolàpia en relació amb el Sínode Mundial dels bisbes perquè els temes que tracta, els joves, la fe i el discerniment vocacional, són de gran rellevància per a l’Orde.

El desenvolupament del Sínode Escolapi en la fase local de Catalunya es va començar a gestar la tardor de 2017. Llavors, es van enviar quatre qüestionaris als responsables de pastoral de l’Escola Pia arreu del territori. La meitat dels qüestionaris tractaven el tema “Els joves i la societat” i l’altra meitat estaven enfocats a “Els joves i la fe”, un d’ells havien de respondre’l els joves d’entre 16 a 30 anys i l’altre el responien educadors i persones que tracten amb els joves. Els qüestionaris es responien en grups i anaven acompanyats de textos per començar les trobades amb una petita reflexió inicial.

Al llarg de tot el curs es van anar rebent els qüestionaris que omplien la vintena de grups que es van formar a tot Catalunya. Aleshores, a principis de maig es va realitzar una trobada amb representants dels grups on es van treballar tots els documents. D’aquella trobada van sortir les conclusions dels quatre qüestionaris amb les quals després es va confeccionar el document del Sínode Escolapi a Catalunya.

Dels qüestionaris ’“Els joves i la fe” que van respondre els grups de joves a Catalunya primer es parla de la fe. Les reflexions que van sortir són que la fe serveix per a fer camí, tenir esperança i que, mantenint confiança en la fe ens fa creure en un món millor. Aquesta ens ajuda en moltes coses com ara discernir i actuar sàviament abans d’actuar o ara omplir buits. A més a més, els valors que promou són integrats a la societat i a vegades es troben joves que difereixen en l’origen d’aquests. A continuació els joves van parlar de quines són les formes de viure la fe que més els atrauen. En aquest apartat cal recalcar que a Catalunya va sortir que als joves ens agrada ajudar i tenir respecte. Participar en activitats i grups de tota mena ens fan sentir part de l’Església. Per aquesta raó els joves van proposar que s’oferissin més activitats d’aquest tipus però oferir també més espais de silenci i ajuda des de l’autonomia dels joves. Finalment, els joves valoraven el paper de l’Església. Aquí van dir que cal que s’adapti als nous temps. Van dir que hauria de ser més oberta a la societat i apropar-s’hi. Els joves van posar com a exemple que cal donar resposta a les noves opcions de parella i repensar el paper de la dona donant-li un rol amb major igualtat al que juguen els homes. Altres propostes que van sortir són que l’Església promogués més activitats aprofitant els espais de que disposa de manera que es faria més presència en els entorns dels joves.

Des del punt de vista dels educadors, el més valorat de la fe són els valors universals que promou. Molts cops aquests no s’identifiquen amb l’evangeli però, els agrada viure’ls i prendre’ls com a exemple. Igual que els joves, detecten que l’acció social en voluntariats i altres són les formes de viure la fe que més els atrauen i que d’aquesta manera ells viuen més satisfactòriament relacions en l’àmbit social i familiar. D’altra banda, els educadors veuen que els vincles dels joves amb l’Església són febles, en gran part per la falta d’esperança en ella. L’associen amb una estructura jerarquitzada de la qual ells no en formen part tot i que quan participen en certs grups de joves també en formen part.

Amb totes aquestes conclusions incloses al document del Sínode Escolapi a Catalunya un grup de tretze representants ens vam preparar aquest estiu per participar en la fase europea del Sínode Escolapi que es va celebrar a Salamanca a principis d’agost. Joves i educadors d’arreu d’Europa vam compartir cinc dies junts i vam posar en comú tota la feina feta prèviament a les diverses províncies.

En aquesta trobada es va treballar una gran varietat de qüestions i al final van sorgir un reduït nombre de propostes que engloben la major part de necessitats que es van detectar a nivell europeu. Pel que fa a l’Església, des dels joves es va demanar que se segueixi apostant per nosaltres i que cada temps periòdic se’ns convoqui perquè l’Església evolucioni a mesura que ho fa la societat. També es va proposar que es fessin unes celebracions o pregàries més didàctiques i participatives però sense perdre la profunditat del missatge. Fer veure l’Església com a oberta i inclusiva per deixar clar que tots en formem part des de l’educació ens va semblar també un pilar molt important en el projecte de futur plantejat a partir d’aquest Sínode Escolapi.

 

Ferran Agulló, antic alumne de l’Escola Pia Sant Antoni