Cristina Roca, Directora Pedagògica Primària, Escola Pia Terrassa

“Des de feia temps ens adonàvem que les necessitats pedagògiques i organitzatives anaven canviant, sobretot amb la progressiva implantació del nostre projecte d’innovació SUMMEM. Volíem veure com els espais ens podien ajudar a donar resposta a aquest canvi.

No ens plantejàvem fer un “pla renove”, és a dir, canviar l’espai per fer-hi el mateix. El canvi d’espai venia condicionat pel canvi d’ús, pel canvi metodològic… I un canvi així, amb sentit, cal que sigui compartit per tothom. Cal que direcció i mestres tinguin la mateixa mirada. L’equip de mestres són els experts i són els que saben i coneixen quines són les necessitats dels alumnes.

Per això, vam organitzar un taller amb equips variats per tal de reflexionar sobre la pertinença, l’acolliment, la comunicació, la cooperació, la diversitat, el moviment i la transducció. Cada equip havia d’escriure el que considerava important de cada aspecte en relació amb l’edat dels alumnes. Per exemple, quan parlem d’acolliment, quines són les idees clau que donen resposta al nostre model? Quins són els aspectes rellevants a nivell d’espai que són significatius?

Vam demanar que els equips fessin dibuixos de com s’imaginaven els espais. En aquestes primeres sessions ja van sortir aspectes que l’equip considerava rellevants, per exemple la importància d’espais oberts i no carregats de materials, la importància de l’ordre tot evitant l’excés d’estímuls no controlats, etc. Al mes de juny ens vam dedicar a buidar, classificar i repensar els materials de les quatre aules. Al setembre, totes les mestres omplien les aules seguint la normativa que havíem definit pel nou projecte. Tots hi participàrem i ens el fèiem nostre.

 

Quina va ser la nostra aposta?

  • Entre les aules no hi ha separacions ni portes, pensàvem que als nens els costaria identificar l’espai-aula. La sorpresa? Tots els alumnes identifiquen l’ús de cada espai!
  • Fins ara teníem marcada la rotllana a terra, ara ja no i no tenim cap problema.
  • El nou disseny no ha fet possible que tinguem els vàters dins de l’aula però els hem integrat, oferint un espai més de respir i ens ha permès treballar millor els hàbits.
  • Tenir tot el material guardat ha ajudat a centrar més l’atenció dels nens i nenes.
  • Hem pintat i el color (blanc, fusta natural i color amb alguna peça de mobiliari) ajuda a millorar el clima d’aula.
  • Hem optat per sostres acústics i aquest tractament del so contribueix a disminuir la contaminació acústica en benefici del clima d’aula.
  • No hi ha passadís: les famílies entren sempre a dins l’aula i això ha afavorit un clima acollidor, proper i de seguretat.
  • Disposem de mobiliari tou com pufs. Això afavoreix el confort i ofereix a l’alumne seguretat i protecció. Hem volgut recrear un ambient casolà a l’aula i crec que ho hem aconseguit.