Els dies 5-6 i 12-13 d’abril es van celebrar les sessions capitulars del 65è Capítol Provincial de l’Escola Pia de Catalunya. Aquestes sessions són la fase final del procés participatiu que vam iniciar el passat mes de setembre a totes les entitats de la institució i en el que s’han votat i aprovat les línies de futur per al proper quadrienni.

Al Capítol es va reelegir Eduard Pini com a Provincial. L’acompanyaran en la Congregació Josep Maria Canet, Víctor Filella, Isidre Carbonell i Jordi Vilà. També s’han nomenat les persones que formaran l’Equip de Govern:

  • Eduard Pini: Provincial i president de l’Equip de Govern
  • Josep Maria Canet: Assistent de Patrimoni i Cap d’Àrea d’Economia
  • Isidre Carbonell: Assistent d’Acolliment i Acomanyament Social
  • Víctor Filella: Assistent de Persones i Cap d’Àrea de Cultura Vocacional
  • Jordi Vilà: Assistent de la Laïcat i Cap d’Àrea de Participació, Presència i Fer Comunitat
  • Antoni Burgaya: Cap d’Àrea d’Acció Educativa
  • Ernest Botargues: Cap d’Àrea d’Acció Social
  • Sara Camps: Cap d’Àrea de Pastoral
  • David Magrí: Cap d’Àrea de Lleure i Voluntariat
  • Noemí Gallardo: Cap d’Àrea de Comunicació

Els capitulars també van votar els membres del Consell Institucional. A partir de les aportacions de les institucions, àrees i comunitats, en les sessions finals del Capítol es van avaluar els objectius capitulars del període que finalitza, 2015-2019, i analitzat la realitat actual de la Província, a través de la priorització de les fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats de l’Escola Pia de Catalunya. També s’han votat les proposicions, propostes, polítiques i línies de futur que la institució haurà de seguir en el proper quadrienni, 2019-2023.

A les sessions capitulars van participar 58 persones, religiosos i laics, escollits a través de diferents procediments, en representació de tots els àmbits de la institució.