Més de 15.000 estudiants i 1.800 professors de primària aprenen la llengua a partir de l’impacte visual i l’estímul de la creativitat

L’Escola Pia de Terrassa és una de les escoles pioneres a introduir aquest mètode a les aules. Aquest curs serà el segon i ja l’estan utilitzant els 300 nens i nenes de 3er, 4rt i 5è de Primària, amb una valoració molt satisfactòria per part de l’alumnat i dels docents, que en destaquen la motivació i la interacció de l’expressió oral, escrita i visual.

El que més destaquen els docents és el carácter inclusiu de la metodología, que permet avançar a qualsevol infant, sigui quin sigui el seu estil d’aprenentatge.

La pandèmia ha accelerat la digitalització i la necessitat d’adaptació per donar resposta als reptes actuals. Segons un estudi del Group Brain Project de la Universidad de Harvard, l’estil d’aprenentatge dominant en més del 80% dels nadius digitals és la visualització. Els nens i nenes creixen amb un gran impacte visual i tecnològic i se senten més motivats per aprendre amb eines com la plataforma digital Pictoescriptura, que utilitza la imatge perquè els estudiants de Primària aprenguin a llegar i a escriure, a l’hora que desenvolupa la seva creativitat i dominen progressivament el llenguatge visual, oral i escrit.

Un mètode inclusiu, eficaç i motivador

Lingüistes de la Universitat de Barcelona han avaluat l’impacte d’aquesta metodologia en el rendiment lectoescriptor dels estudiants de primària, constatant que la comprensió lectora dels alumnes millora un 37% amb la PictoEscriptura.

Com funciona Pictoescritura?: https://www.youtube.com/watch?v=69zl91haDbs