“Sóc antiga alumna de l’Escola Pia Balmes. Quan vaig acabar 2n de Batxillerat, vaig seguir sent monitora de Foc Nou, i vaig ser-ne la responsable durant dos anys. Després, vaig passar a coordinar les activitats extraescolars. Vaig estudiar Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona i després vaig fer el màster de formació al professorat de Secundària. Vaig tenir molta sort, perquè casualment uns professors de ciències de l’Escola es prejubilaven, i vaig passar a ser professora a l’Escola. Vaig començar ara fa quatre anys i el curs passat, em van oferir la coordinació del departament d’acció tutorial i pastoral.

Nosaltres, com a Escola, volem contribuir a la formació integral del nostre alumnat. És per això que crec que la figura del departament d’acció tutorial i pastoral (ATP) és bàsica per formar l’alumnat en tot l’àmbit de l’acció social. Volem que estiguin sensibilitzats amb les diverses realitats del món en què vivim i que tinguin una consciència social. Per això, la nostra feina és programar accions i activitats, de forma seqüenciada, que permetin anar treballant actituds, valors i habilitats per tal de formar-los com a persones.

La coordinació d’ATP inclou diversos eixos/àmbits: el treball de tutoria, l’acció social (campanya de recollida de joguines i aliments, Recicla Cultura, etc.), les celebracions (Nadal, Pasqua, etc.),  el projecte DIES (dimensió interior, emocional i social), el projecte de sostenibilitat i les extraescolars, on hi ha l’oferta d’activitats més específiques, que són voluntàries (esplai Foc Nou, Fent Camí, confirmació i grups d’aplec).

Cada setmana em reuneixo amb l’equip d’Infantil i Primària i amb el de Secundària per tal d’organitzar tota la feina. És aquí on surten les idees i les propostes d’activitats concretes a fer amb l’alumnat. Després, hi ha tota la part organitzativa i logística per dur-ho tot a terme.

El que em mou a fer aquesta feina cada dia és la vida que em dóna el fet d’estar en contacte amb les persones i, de fet, treballo molt a prop amb alumnes i companys.

Estic molt contenta amb la feina perquè estic vivint l’Escola des d’un altre punt de vista, estic aprenent molt i també estic coneixent més altres persones, gràcies als equips amb qui treballo.

En aquest primer any, tot és nou, i estic veient la feina que comporta coordinar tota l’acció social d’una escola i la satisfacció que comporta quan la feina surt i fas que arribi als alumnes o als companys.

Finalment, m’agradaria destacar l’ajuda que rebo i la gran sort que tinc de tenir un equip de gent al meu voltant molt humà, molt predisposat a fer el que calgui i a ajudar en tot el necessari.

La feina del departament d’acció tutorial i pastoral és de tota l’Escola!”

Anna Gargallo, Escola Pia Balmes

dav