Lola Santiago, alumna de Batxillerat de l’Escola Pia Nostra Senyora

Els MUNs són unes simulacions de les Nacions Unides que s’organitzen amb alumnes de Secundària, Secundària postobligatòria i Universitat, i on hi participen centres educatius d’arreu del món. En aquestes sessions es parla de temes d’actualitat en anglès i altres llengües estrangeres. Des de fa temps, hi participen l’Escola Pia Nostra Senyora i l’Escola Pia Sarrià.
Aquesta simulació consisteix en l’organització d’un seguit de comitès i comissions, on es debaten dos temes en cadascun. Els alumnes participants representen un país i el seu posicionament davant del tema tractat. La finalitat és intentar negociar uns amb els altres per arribar a un acord.

A l’Escola Pia Nostra Senyora, s’ofereix als seus alumnes la possibilitat de convertir-se en diplomàtics per uns dies i de participar en un dels MUNs que se celebra a Alemanya, a Romania o a Dinamarca. La Rosa Cols, professora d’aquesta escola i responsable del Departament de Programes Internacionals, ens comenta que porten deu anys participant-hi: “Només anàvem a Alemanya, però amb l’èxit i la creixent demanda dels alumnes van augmentar els destins.”

Els alumnes de l’Escola Pia de Sarrià participen en un MUN a Suïssa. El Dani Sánchez, responsable d’aquesta activitat ens comenta que “aquest curs ha estat la 4a participació seguida. Aquest curs hem anat amb 8 alumnes.”

Qui pot participar-hi?
Qualsevol alumne d’ESO, Batxillerat i FP pot formar-ne part; només cal que tingui interès i un mínim nivell d’anglès encara que no es demana certificat lingüístic. En el cas de Sarrià, “per triar als alumnes es té en compte que hagin cursat Aula Europea de Francès durant els 4 anys de la ESO, ja que la conferència és bilingüe. A més es mira el seu nivell d’anglès” comenta el Dani.
“Recomano al cent per cent viure aquesta experiència. És un repte. Gairebé mai es pot parlar sobre política internacional a l’escola, i menys en un idioma que no és el teu i amb gent de diferents nacionalitats”, ens explica la Rosa.

Cada any es presenten molts alumnes, però hi ha un nombre limitat de places i per tant, un procés de selecció. Aquest any s’hi han presentat 62 alumnes.
Primer de tot es passa per les classes per donar la informació i es realitza una reunió pels interessats en què se’ls assigna un país i un tema d’interès. Es deixen deu dies perquè els alumnes preparin una exposició oral, on han d’explicar en 10 minuts i en anglès per què volen participar-hi; a quin lloc volen anar, parlar del seu país i tòpics i donar l’opinió personal sobre aquests.
“Els alumnes s’emporten tres grans aprenentatges amb els MUNs, que són: habilitats personals (tolerància, resolució de problemes, autoconfiança, treball en equip, etc.), continguts acadèmics i una millora lingüística; en aquest ordre”, conclou la responsable del Departament de Programes Internacionals.

El Dani afegeix que “una experiència altament enriquidora que els hi ajuda a treballar l’esperit democràtic tenint la oportunitat de treballar durant uns dies en els edificis oficials de les Nacions Unides: aprenen el funcionament i a redactar documents oficials d’aquest organisme. Aprenen les normes d’un debat formal. A més de que han de fer una recerca profunda sobre el país que han de representar. Per exemple, aquest any eren delegats del Japó i van treballar temes com L’aplicació de la Intel·ligència Artificial, El Terrorisme a Nigèria o el Tràfic de Drogues a Sud-Amèrica”.

L’IP Club, grup de debat en anglès
Però aquesta no és la única aposta ‘internacional’ de l’Escola Pia Nostra Senyora (Erasmus+, intercanvis,…) L’IP CLUB, una activitat gratuïta extraescolar en anglès, n’és una altra mostra. Organitzat per alumnes de 2n de batxillerat, hi participen alumnes des de 3r d’ESO fins a 1r de Batxillerat.  Aquesta idea va sorgir dels propis alumnes, ja que es van adonar que les millors escoles que participen en els MUN són aquelles que tenen un club de debat. Però aquest espai no sols prepara els alumnes per a aquesta experiència sinó també per a qualsevol altra activitat del Departament de Programes Internacionals.

 

La veu dels alumnes (entrevista)