Jornades pedagògiques
XXXII Jornada Pedagògica

CARTELL

Artista: Marga Miret – Escola Pia Sitges

La imatge plàstica del cartell vol simbolitzar la idea del canvi de concepció de l’avaluació. Aquesta transformació és un concepte abstracte i el relacionem amb un canvi de paradigma segons el qual passem d’una avaluació basada en el control i la fiscalització a una avaluació que es fonamenta en l’acompanyament i en el treball personal i emocional sobre com aprenem.

A través de la meva pintura expresso que un element com l’avaluació tradicional (numèrica, basada en quadrícules, fulls de càlcul, graelles, percentatges …, i que posa el focus d’atenció en els errors…), es transforma en una avaluació concebuda a partir de la reflexió, les emocions, la motivació, l’estima i la creativitat. Aquesta contraposició d’idees s’expressa amb un llenguatge pictòric basat en el color per sobre del dibuix. La quadrícula trencada i irregular plasma que les xifres no poden tancar expressions ni emocions. També he utilitzat elements gràfics com el cercle, la creu i la fletxa que han estat utilitzats per corregir, per marcar l’error i l’encert i que formen part de la nostra iconografia avaluativa.