JORNADES PEDAGÒGIQUES

XXXII. JORNADA PEDAGÒGICA.

L’avaluació a examen

Auditori Arnau de Vilanova
1 de febrer 2020

XXXI. JORNADA PEDAGÒGICA.

Aprenentatge, comunitat i solidaritat

Escola Pia Calella
25 de maig 2019