La Sílvia Hernández és la coordinadora del curs de TIC de la Fundació Servei Solidari i coordinadora del Punt Òmnia. Aquests dos cursos tenen la finalitat de fer d’element integrador per aquelles persones en risc d’exclusió.

La Covid 19 ha tingut uns afectes secundaris.