Durant el curs, el MOU-TE ofereix un acompanyament als infants i joves – i també a les famílies- que en formen part. És un acompanyament des de la vessant més emocional de la vida de les persones. Per tant, no és d’estranyar que durant tota aquesta etapa de confinament que hem viscut, el MOU-TE també volgués perdre-hi part activament per seguir fent aquest acompanyament.

L’Instagram ha sigut el vehicle per fer arribar a una part de la comunitat del mou-te aquest acompanyament. Durant tot el curs, l’equip coordinador ha procurat donar força a aquesta eina, ja que moltes de les famílies implicades en el projecte, són seguidores del perfil en aquesta xarxa social.

 

 

Cada Setmana un valor.

La idea va sorgir perquè la Neus Llorens, la coordinadora de MOU-TE, es va adonar que moltes persones del seu entorn, de cop, donaven molta importància a l’agraïment i com n’és d’important en situacions en la que ens cal ser resilients.

Així, la primera setmana la van dedicar a l’agraïment. La segona, a la solidaritat i cada setmana han anat treballant un valor diferent. Al llarg d’aquests dos mesos han convidat a reflexionar als seguidors sobre l’esperança, l’alegria, l’empatia, la pau, la senzillesa, la valentia o el compromís.

Cada dilluns han penjat a través de la pàgina d’Instagram l’explicació del valor que es treballaria durant la setmana juntament amb la proposta d’una petita dinàmica. Els dimarts un poema, dimecres una vinyeta, dijous una frase, divendres una cançó i el dissabte un conte o un text; sempre en relació amb el valor de la setmana.

Totes, són propostes que, per les circumstàncies, no es poden desenvolupar en grup com es faria a través del MOU-TE, tanmateix, alguns grups del MOU-TE ho han fet telemàticament i d’altres han deixat que aquesta vegada la reflexió sigui un procés individual.

Educar amb valors és un dels trets distintius de l’Escola Pia i el MOU-TE ofereix aquest acompanyament a través d’un espai on infants i joves poden debatre i reflexionar sobre alguns temes que en altres espais no tenen l’oportunitat.

Educar amb valors és un dels trets distintius de l’Escola Pia i el MOU-TE ofereix aquest acompanyament a través d’un espai on infants i joves poden debatre i reflexionar sobre alguns temes que en altres espais no tenen l’oportunitat.