És un projecte que neix de les necessitats de les escoles per treballar conflictes greus de relació entre alumnes. Les sessions que fins ara oferíem i ens demanaven eren puntuals i aïllades, però les necessitats són de caràcter global i continuat, per tant les situem dins un marc educatiu. Oferim doncs un treball a mitjà – llarg termini i que posi en marxa un aprenentatge del grup que permeti fer créixer i madurar la xarxa de relacions i habilitats socials dels alumnes participants. Tot a través de mètodes i procediments relacionats amb la Dinàmica de grups.

Aprendre a conviure és el gran repte de la vida en societat. Relacionar-se és una necessitat individual que ens permet viure en societat. Les relacions sanes entre les persones formen societats saludables.

La base de les nostres creences es va construint des que naixem i, sobretot, en els nostres primers anys de vida, a mesura que anem adquirint uns hàbits i unes actituds. És per aquesta raó que l’etapa d’Educació Infantil és de gran transcendència per sembrar llavors i poder, així, assegurar bons fruits pel futur per a una bona convivència.

Els objectius que es persegueixen amb aquestes activitats, són:

– Començar a construir un auto concepte positiu
– Adquirir una primera consciència de grup
– Descobrir la força del grup
– Comunicar-se amb els altres de diferents maneres

Durant aquest curs, moltes escoles han vist més necessari que mai poder desenvolupar aquest projecte en els seus grups. Hi ha molts infants, que a causa dels confinaments, tenen la necessitat de sentir-se recolzat en el seu grup de confiança. Per aquest motiu i perquè la prioritat educativa d’aquest moment, demana un molt bon acompanyament als infants i joves, els cursos que ofereix Adhara són una peça clau pel bon desenvolupament del grup classe.