L’Escola Pia de Catalunya planteja un gir de 180º de l’avaluació tradicional.

A partir de la darrera assemblea de les Institucions Educatives, l’Escola Pia proposa un treball de reflexió per tal de construir una nova cultura avaluativa que esdevingui formativa, global i coherent amb les competències del segle XXI.

Una comissió formada per diferents agents de la comunitat educativa és l’encarregada de definir com haurà de ser l’avaluació, què recollirà, a qui s’haurà d’avaluar i per què cal avaluar.

Segons en Jaume Montsalvatge, cap de l’Àrea de Projecte Educatiu, “és molt important que la comissió integri agents com les famílies, els alumnes o personal administratiu perquè es reculli l’opinió de tots aquells que hauran d’intervenir en el procés d’avaluació”.

La comissió, que es reunirà regularment, rebrà l’ajuda d’un grup d’experts convocat i coordinat per l’equip pedagògic. Aquests, han definit prèviament com s’ha de treballar transversalment la “nova cultura avaluativa” per tal que aquesta sigui coherent amb l’Estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.

En aquest sentit, Xavier Chavarria, inspector en cap d’educació a Barcelona i Elvira Borrell, inspectora d’educació, han assistit a la primera trobada de la comissió per donar la seva visió d’experts sobre l’avaluació.

Jaume Montsalvatge, també present a la sessió, ens explica sobre aquest espai participatiu que “és el lloc ideal per fer una reflexió tranquil·la però al mateix temps profunda i rigorosa sobre el sentit de l’avaluació. Aquesta comissió farà una proposta que ens ha de canviar la mirada que totes les persones de la comunitat educativa tenim de l’avaluació. Una mirada que ha de ser molt més competencial i formativa i molt menys punitiva i sancionadora.”