La Fundació Joan Profitós, de l’Escola Pia de Catalunya, atorga aquest guardó amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria professional de les persones, dels equips educatius de les nostres escoles i dels grups que realitzen tasques de manera voluntària. Estableix tres premis a la capacitat innovadora, la qualitat afegida i/o la millora didàctica en la pràctica a l’aula i/o escola.

Fins el dia 13 d’abril, els equips directius, l’Equip de Gestió o un grup de companys amb vist-i-plau de la direcció, poden presentar els seus candidats. Des de fa 27 anys, coincidint amb la celebració de la Jornada Pedagògica, es dona a conèixer els guanyadors i guanyadores.

Bases-XXVII Premi St.Josep de Calassanç