Educar és acompanyar. Acompanyar, segons enciclopèdia.cat, significa “ajuntar-se (a algú) per fer el que ell fa, principalment per anar allà on ell va” o “ajudar al moviment (d’una cosa) guiant-la, sostenint-la”. I segons els educadors i educadores de l’Escola Pia de Catalunya? La Maria José López, coordinadora del projecte Afluents de Servei Solidari, el Pol Alcalde, monitor dels Dies Diferents (MOU-TE en Xarxa)  i Santi Pérez, tutor de primària de l’Escola Pia de Balmes.

 

Què vol dir acompanyar?

 

Tothom pot acompanyar? Com us prepareu per fer-ho?

 

Us han acompanyat? Com heu viscut l’experiència?