Enhorabona als primers alumnes de l’Escola Pia de Sarrià en finalitzar els seus estudis de Nivell Bàsic i obtenir el Diploma corresponent del Conservatori del Liceu: Marta Fernández Rodríguez (guitarra), Mireia Fernández Rodríguez (piano), Mar Garcia Costa (guitarra), Aina Guitart Sanz (guitarra), Blanca León Buyreu (piano) i Guillem Pascual Font (guitarra).

Els alumnes han cursat un pla d’estudis de 6 anys amb les assignatures d’instrument, llenguatge musical, cant coral i conjunt instrumental amb la programació del Conservatori; han participat en nombroses produccions corals de les Escoles Liceu i també en les orquestres més joves de la Xarxa d’Escoles Liceu.

L’acte de lliurament de diplomes, que tingué lloc el passat dissabte 18 de novembre a l’Auditori del Conservatori del Liceu, es va iniciar amb un Concert en el que van participar 70 alumnes de 16 escoles, en actuacions individuals i en petits grups de cambra. Tots ells van destacar per la solidesa tècnica i musical de les seves interpretacions.

Després del concert es va procedir a l’acte acadèmic del lliurament de diplomes, presidit per la Directora General del Conservatori del Liceu, Maria Serrat i Martín, per la directora acadèmica Carme Passolas, per l’equip de professors avaluadors i pels equips directius de les Escoles Liceu.

El juliol del 2012 l’Escola Pia Sarrià va signar un conveni de vinculació amb el Conservatori del Liceu per tal de potenciar els estudis musicals dels nostres alumnes. Pretenem que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música i preveiem diversos itineraris per tal que els alumnes avancin segons la seva motivació, la seva dedicació i el seu talent.

La vinculació al Conservatori del Liceu facilita una estructuració acadèmica, uns recursos pedagògics, un programa de seguiment i avaluació dels alumnes, un programa de formació permanent del professorat i unes activitats acadèmiques i artístiques coherents amb el nostre projecte educatiu.