Guanyadors del Premi l’any 2020

La Fundació Joan Profitós de l’Escola Pia de Catalunya concedeix cada any el Premi Sant Josep de Calassanç amb l’objectiu de fer un reconeixement a la trajectòria professional de persones i
equips de treball i de voluntariat de la nostra institució.

El premi posa en valor la participació en projectes que van més enllà de la tasca professional i pot ser concedit a títol individual o a un equip de treball. Les candidatures poden ser presentades pels equips directius, els Serveis de Gestió del Secretariat o per un grup de companys/es amb el vistiplau de la direcció. La persona, o un mínim de dos dels components de l’equip presentat, han de portar almenys cinc anys a la institució.

El premi consisteix en un diploma acreditatiu de reconeixement i un import de 700 euros*. En el cas que sigui atorgat a un equip, el mateix import es repartirà entre tots els seus components.

La concessió del premi la realitzarà un jurat format pel Pare Provincial, un membre del Patronat de la Fundació Joan Profitós, la Presidenta de la Federació d’AFAs de l’Escola Pia, els membres
de la Comissió Permanent del Consell de les Institucions Educatives, una representant de l’equip de Lleure Jordi Turull, una representant de les Fundacions d’Acció Social, una representant de
l’equip de Grups i Comunitats i la Responsable de l’Acció Pastoral dels Serveis de Gestió del Secretariat, que farà les funcions de secretària.

Vols presentar una candidatura?

En aquest cas, caldrà fer arribar la teva proposta i adjuntar un vídeo (màxim 2 minuts) recolzant la candidatura abans del 10 de desembre del 2021 al correu electrònic a secretariatecnica@escolapia.cat.