PROJECTE COMPARTIT

L’escola i les famílies, a traves dels diferents òrgans de gestió i participació, de la propia escola i de les AMPA, es comprometen mútuament a desenvolupar un projecte compartit de tota la comunitat educativa, adaptat operativament a cadascuna de les institucions educatives de l’Escola Pia de Catalunya.

Treballaran per oferir línies de treball i serveis comuns que puguin ajudar al seu desenvolupament amb els objectius de: Comunicació, implicació educativa, cohesió social i compartir valors

L’escola i les famílies, a traves dels diferents òrgans de gestió i participació, de la propia escola i de les AMPA, es comprometen mútuament a desenvolupar un projecte compartit de tota la comunitat educativa, adaptat operativament a cadascuna de les institucions educatives de l’Escola Pia de Catalunya.

Treballaran per oferir línies de treball i serveis comuns que puguin ajudar al seu desenvolupament amb els objectius de: Comunicació, implicació educativa, cohesió social i compartir valors