Federació d’APAS

 • President: Sra. Olga Canet Castelló

 • Vicepresident: Sra. Susana Salvador Iborra

 • Secretari: Sr. Joan Rios Cañellas

 • Tresorera: Sra. Mireia Pi Hernández

 • Vocal 1: Xavier Soler Serra

 • Vocal 2: Carme Planell Lluís

 • Vocal 3: Pere Molins Garcia

 • President: Sr. Pere Molins i Garcia

 • Vicepresident: Sr. Marc Molina i Sandoval
 • Secretari: Sra. M. Carme Solsona i Estévez
 • Tresorer: Sr. Josep Sans i Garcia
 • Vocals: Un representant de cada escola