• L’Escola Pia és una de les gairebé 270 escoles de l’Estat espanyol que segueixen les proves pilot per a millorar les habilitats digitals d’alumnes de primària i secundària

Un total de 42.636 estudiants i 2.389 professors de primària i secundària de 545 escoles de tota Europa participen en les proves pilot del projecte europeu CRISS. Pel que fa a l’Estat espanyol, 264 escoles s’hi han sumat a aquesta iniciativa. El projecte té per objectiu contribuir al desenvolupament, l’avaluació i la certificació de la competència digital en totes les escoles europees. Per a tirar endavant la iniciativa, s’ha creat el consorci CRISS, format per 15 institucions, de les quals 5 són espanyoles: la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas (MyDocumenta); la Societat Andalusa per al Desenvolupament de les Telecomunicacions (Sandetel), de la Junta d’Andalusia; el Govern de Navarra, i l’Escola Pia de Catalunya.

El 2013, la Comissió Europea va declarar la competència digital una de les 8 competències clau que qualsevol jove ha de desenvolupar abans d’acabar l’ensenyament obligatori, per a ajudar així a incorporar-se al mercat laboral sense risc d’exclusió. Actualment, la majoria d’institucions educatives necessita una metodologia integradora i innovadora que sigui un referent i que proposi criteris i indicadors que facilitin l’avaluació i l’acreditació de la competència digital de l’alumnat. «El projecte CRISS, després de desenvolupar un marc conceptual basat en el marc europeu DigComp i en una metodologia d’avaluació per competències, ofereix un ecosistema educatiu innovador, el qual ajuda a integrar la competència digital al currículum escolar i a avaluar-la de manera interdisciplinària», explica Lourdes Guàrdia, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.

La iniciativa, de 3 anys i finançat per la Comissió Europea amb un pressupost de 4.872.336 euros, ha dissenyat amb MyDocumenta una plataforma centrada en un portafolis digital amb eines TIC, que permeten avaluar l’adquisició de la competència digital de l’alumne. Aquesta plataforma conté diferents escenaris d’aprenentatge, que des del final de l’any passat experimenten alumnes i professors. Els estudiants, que hi accedeixen per internet, practiquen a l’aula o des de casa les habilitats digitals en assignatures curriculars com geografia, història, informàtica, matemàtiques, arts o ciències socials. «La competència digital és transversal, per la qual cosa no es treballa de manera aïllada a la classe d’informàtica, sinó que, per exemple, a la classe d’història se’ls proposa redactar notícies per a crear un diari recopilant informació d’internet i consultant les xarxes socials», apunta Carles Fornas, professor de l’Escola Pia Balmes.

«L’alfabetització digital és una competència transversal clau en el mercat laboral. Va més enllà de l’accés a les TIC i el seu ús, i és vinculada a les habilitats i les actituds que tenen les persones envers les tecnologies. És fonamental que des de l’escola se’ls formi per a ser competents, no solament en l’ús d’unes eines o aplicacions, sinó també per a saber tractar la informació (cercar-la, contrastar-la i triar-la), organitzar i fer servir un entorn personal de treball, comunicar-se i col·laborar amb més gent, tenir cura de la identitat digital i actuar de manera cívica, entre altres aspectes», assenyala Elena Osés, coordinadora del proyecto CRISS en Navarra.

«L’ecosistema Eportfolio permet a l’estudiant tenir un perfil en què pugui reunir i presentar els resultats acadèmics, les proves de l’aprenentatge (publicació dels resultats i les mostres de les activitats fetes), les preferències, i les activitats i els interessos socials relacionats amb el domini de la competència digital, entre altres aspectes», expliquen els fundadors de l’empresa MyDocumenta Cristina Casanova i Andrea Contino. L’entorn en línia permet al professorat triar entre els diferents escenaris d’aprenentatge, que inclouen activitats i pràctiques relacionades amb diferents matèries escolars i que es desenvolupen a l’aula o fora. «Cada docent pot decidir el temps que vol invertir en cada un dels escenaris, amb la qual cosa pot adaptar la proposta segons les necessitats educatives de les seves classes, i mai a l’inrevés», afegeixen.

Els alumnes que superen les activitats programades obtenen una certificació de competència digital del consorci CRISS. El document reconeix que l’alumne té les habilitats necessàries per a fer el pas a la universitat o afrontar el mercat laboral.

Èxit de participació a l’Estat espanyol

A l’Estat hauran participat en l’experiència CRISS 34.975 alumnes i 1.329 docents de primària i secundària. En les proves pilot, que tenen una durada aproximada d’entre 6 i 8 mesos i que acabaran aquest mes de juny amb el curs escolar, s’hi han sumat 264 escoles: 183 d’Andalusia, 34 de Catalunya, 24 de Navarra, 6 del País Basc, 5 d’Extremadura, 2 del País Valencià, 2 de les Illes Balears, 2 de Múrcia, 2 de Galícia, 2 d’Astúries, 1 de Castella i Lleó i 1 de Madrid.

Metodologia i tecnologia avançades

La plataforma, a la qual s’accedeix via internet, manté la informació actualitzada al moment gràcies a una connexió permanent al núvol. La seva estructura permet la recol·lecció i la presentació de mostres com a proves d’aprenentatge, un diàleg permanent entre professors i alumnes, i també el seguiment, l’avaluació i la certificació. L’entorn, a més, conté escenaris d’aprenentatge flexibles, amb activitats dirigides a augmentar la motivació dels alumnes i millorar el resultat del seu estudi. És una infraestructura que permet un aprenentatge adaptat a les necessitats dels estudiants i els centres escolars.

Amb les proves pilot és possible comprovar, en condicions típiques d’aprenentatge, la resposta que dona el sistema i identificar estratègies per a escalar aquesta tecnologia a qualsevol centre educatiu i per al desenvolupament, l’avaluació i la certificació de qualsevol altra competència transversal. La intenció és que la plataforma es pugui adaptar a les dimensions de qualsevol institució i que sigui compatible amb la seva infraestructura tecnològica.

«Per a optimar l’experiència educativa, els docents i els centres educatius inscrits en el projecte CRISS, abans de les proves, han tingut a disposició una formació en línia, per mitjà d’un MOOC, sobre el marc teòric de la competència digital i la utilització de la plataforma CRISS», apunta el director de Consultoria i Desenvolupament Corporatiu de Sandetel, Fernando Cornello. Des del 2018 s’han portat a terme 3 edicions del MOOC: octubre-novembre, desembre-gener i febrer-març. «El curs s’ha ofert per mitjà d’una plataforma de formació del professorat de la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia», afegeix. Si durant la prova pilot sorgeix algun dubte, els docents tenen un servei de suport via xat i correu electrònic en tot el procés.

El consorci

A part de les 5 institucions espanyoles, les organitzacions europees que formen part del consorci són EXUS Software (Regne Unit), que és qui lidera el projecte, EDUCATION4SIGHT (Alemanya), Diginext (França), la Facultat d’Organització i Informàtica de la Universitat de Zagreb (Croàcia), l’Associació d’Educació Hälsingland (Suècia), la Direcció Regional d’Educació Primària i Secundària de Creta (Grècia), la Xarxa Acadèmica i de Recerca Croata, CARNET (Croàcia), la Fundació Hallgarten-Franchetti Centre d’Estudis Villa Montesca (Itàlia), l’Arad County School Inspectorate, i l’UCL Knowledge Lab, de la University College de Londres (Regne Unit).

El projecte, després de portar a terme les proves pilot i analitzar les dades de manera confidencial, publicarà els resultats al final del 2019.