• Signen un conveni per avaluar el SUMMEM, projecte innovador que porten endavant les 20 institucions educatives de l’Escola Pia

• Lideren investigadors universitaris que avaluen escoles, formen i guien educadors de les mateixes per tal que puguin analitzar els projectes que apliquen

Un equip d’investigadors de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, que pertanyen als grups de recerca Atenció a la Diversitat (GRAD) i el de Recerca Educativa (GREUV), lideren una iniciativa de recerca sobre el SUMMEM, projecte de l’Escola Pia que vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI i a la missió que té encomanada la institució, apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, inclusiu, per competències i cooperatiu. Aprenem del SUMMEM, aquesta recerca conjunta, busca avaluar i reflexionar sobre les innovacions que s’introdueixen l’aula, estrènyer relacions entre els diferents nivells del món educatiu i empoderar gent de les escoles per fer la recerca de les seves propostes i no només de la seva aplicació.

  • El conveni de col·laboració ha estat signat aquest divendres 26 de gener al Rectorat de la UVic-UCC, pel rector de la Universitat, Jordi Montaña, i pel secretari general de l’Escola Pia de Catalunya, Antoni Burgaya.

Professors UVic responsables del projecte, el rector Jordi Montaña, el secretari general de l’Escola Pia, Antoni Burgaya i Pere Vilaseca, responsable Àrea Projecte Educatiu Escola Pia.

La recerca, que tindrà una durada de tres anys a partir del passat mes d’abril, treballarà quatre aspectes:

A. El SUMMEM, ajuda a millorar l’aprenentatge dels alumnes?
B. Aquest projecte, millora les seves competències no racionals –actituds-?
C. Les institucions educatives de l’Escola Pia, són realment inclusives?
D. Documentar el procés de canvi per poder aplicar-lo en altres llocs, posteriorment

Els investigadors universitaris analitzaran una mostra de set escoles però a més formaran i orientaran un equip de 14 persones vinculades a la institució per tal que elles puguin fer aquesta recerca a la resta d’escoles. Aquestes responen a un perfil heterogeni per edats i formació –n’hi ha de graduats a doctors-, treballen en diferents etapes i responsabilitats en les institucions educatives i fundacions socials de l’Escola Pia de Catalunya.

Aprenem del SUMMEM és una recerca quantitativa i qualitativa ja que al resultat de les diferents proves es recolliran les opinions de pares i mares, educadors, alumnes… La voluntat, quan acabi la mateixa, és relacionar les dades recollides amb una tesi doctoral d’alguna de les persones que hi participa.

SUMMEM, Aprèn i conviu

Aquest curs 2017-2018, més de 8.275 nens i nenes de diferents etapes educatives de les 19 escoles treballen amb el SUMMEM, una iniciativa pedagògica renovadora que implica ja 556 educadors i educadores. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

En quatre cursos, els 20.000 alumnes de l’Escola Pia treballaran segons aquesta metodologia, que busca que l’alumne es prepari per a la vida real principalment en tres sentits:

1. Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa en l’escola per a la vida real, actual i futura.
2. Treball en equip: que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres.
3. Aprendre a aprendre i a pensar.

Fa dos anys es va fer una prova pilot amb 600 alumnes de set centres. Aquest curs s’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària i Secundària.

Dos grups de recerca consolidats
El Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat (GRAD) fou creat l’any 2001 i va ser reconegut com a grup de recerca consolidat l’any 2014. Entre la seves línies de recerca principals hi figuren “L’estudi de l’aprenentatge cooperatiu”, i “Les TIC i la millora de les pràctiques educatives inclusives”, entre altres.

El Grup de Recerca Educativa (GREUV) es va constituir l’any 1996-97 i té dues línies de recerca principals: “Educació, territori i ciutadania” i “Educació, història i Cultura”. També és reconegut com a grup de recerca consolidat des del 2014.