L’Escola Pia de Diputació i Health Diagnostic RADIOLOGÍA, , treballaran conjuntament per desenvolupar aquesta formació professional de grau superior, amb àmplia demanda al mercat laboral.
L’Escola Pia coordinarà i gestionarà aquest cicle a nivell acadèmic: serà responsable d’impartir i avaluar els continguts curriculars.

HD RADIOLOGÍA facilitarà equips tècnics, com els de radiologia convencional, ecografia o processat de la imatge. Així mateix, els seus professionals col·laboraran com a docents en els mòduls professionals tècnics. A través de la seva xarxa de centres iserveis a Catalunya en els diversos hospitals del grup oferirà els llocs de pràctiques necessaris per poder realitzar aquests estudis. Els alumnes realitzaran les estades pràctiques en centres hospitalaris del Grup Quiron. Això permetrà formar-los des d’un vessant molt pràctic in company i permetrà detectar els estudiants amb major talent per tenir-los en compte en processos de selecció de personal.

Des de l’Escola Pia i des d’HD RADIOLOGIA s’aposta fermament per la importància d’aquest mòdul de pràctiques, indispensables per la formació dels futurs professionals. Per això, treballar conjuntament escola i empresa és un benefici pels alumnes, però també pel sistema sanitari i la nostra societat.

Més endavant, ambdues institucions es comprometen a dissenyar i programar un tercer any de formació, amb caràcter de titulació pròpia, amb un nivell d’especialització en Ecografia.