Des de fa 5 anys, l’Escola Pia de Catalunya participa en el Saló de l’Ensenyament per donar a conèixer la seva oferta de Formació Professional i facilitar orientació sobre els estudis de batxillerat.

Enguany ens vau poder visitar, del 14 al 18 de març, a MONTJUIC 1, Palau P2, Nivell 0, Carrer C, Stand 347.

Actualment, l’Escola Pia disposa de 14 centres que imparteixen FP. Enguany vam presentar 23 cicles formatius de grau mitjà i superior i 9 Programes de formació i inserció (PFI), alguns d’ells en la modalitat dual i d’altres promovent la mobilitat internacional dels estudiants (Erasmus+). Més de 1.890 empreses col·laboren amb les nostres escoles en temes de pràctiques i inserció.

Aquest curs 2017-2018, segueixen estudis de PFI 229 alumnes i 1369, cicles formatius.

Les nostres famílies professionals són:

  • Activitats físiques i esportives
  • Ensenyaments Esportius (futbol, bàsquet, esports de neu…)
  • Administració i gestió
  • Comerç i màrqueting
  • Imatge i so
  • Informàtica i comunicacions
  • Sanitat
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Comunicació gràfica i audiovisual
  • Veterinària