L’ESCOLA CONCERTADA GARANTEIX LA PRESTRACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU EN HORARI DE MATÍ I TARDA AL SETEMBRE

 El sector concertat creu necessari el diàleg i el consens davant de canvis importants en el calendari escolar

En compareixença conjunta aquest matí, el President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Pere Aragonés, i el Conseller d’Educació, Hble. Sr. Josep González Cambray, han fet públic que el proper curs 2022/2023 començarà el dia 5 de setembre per als ensenyaments d’educació Infantil i Primària i el 7 de setembre per a l’ESO, batxillerat i FP. A l’acte, les autoritats del país han subratllat que, entre els dies 5 i 30 de setembre, els centres d’infantil i primària faran una jornada reduïda entre les 9 i les 13 hores.

 L’escola concertada, a partir del mateix dia 5 de setembre, es posa a la total disposició del seu alumnat i famílies i garanteix l’atenció en horari de matí i tarda, tal com s’ha fet fins ara.

Amb aquesta organització horària del servei, l’escola concertada vol prestar especial atenció a l’alumnat en situació de vulnerabilitat, que podrà romandre a les seves escoles en l’horari habitual. Alhora, vol contribuir a la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies que han optat pels seus projectes educatius.

L’escola concertada ha sol·licitat una reunió urgent amb el Departament per tal de resoldre les dificultats de caire organitzatiu, laboral i econòmic que aquesta mesura pot comportar. Alhora, està convençuda que unes mesures d’aquesta envergadura requereixen del diàleg necessari entre tots els estaments afectats perquè es duguin a terme amb el màxim consens possible en benefici de l’alumnat i del seu procés d’aprenentatge.